rc83 30. reunion

Süleyman Ertem, Esra Alpaytaç, Elif Kağıtçıbaşı, Nurettin Sözen, Alparslan Sukan, Nurdan Seferoğlu Tunçay, Meltem Kadıoğlu, Figen Tümer